onze aanpak

Wij bieden structurele, duurzame ontwikkelingshulp in Albanië en Kosovo op het gebied van zorg, welzijn en educatie. Daarnaast helpen we waar mogelijk met acute noodhulp bij rampen in Albanië en Kosovo. Dit kan bestaan uit kleding- en voedselinzameling, transport en distributie ter plekke, maar ook hulp bij wederopbouw. Bij al onze (nood)hulp kijken we kritisch of en hoe we iets toe kunnen voegen.

 

Onze doelstellingen

  • Wij gaan armoede en onrecht tegen vanuit een de Bijbelse opdracht om God en onze naaste te dienen.

  • Wij ondersteunen en begeleiden jaarlijks projecten van een lokale partnerorganisatie in Albanië en Kosovo op het gebied van zorg, welzijn of educatie. 
  • Wij verwerven in Nederland op plaatselijk en regionaal niveau een plek als evenwichtige, doortastende organisatie op het gebied van ontwikkelingswerk. 
  • Wij dagen mensen uit om in beweging te komen door mee te gaan op reis, ons financieel of als vrijwilliger te steunen – iedereen met zijn of haar eigen gaven en talenten. 

Structurele aanpak in vier stappen  

1. Identificeren van nood 
Via onze lokale partnerorganisaties horen we wat de plaatselijke problemen en behoeften zijn. Zij weten wat mensen nodig hebben en hoe betrokken partners het beste een bijdrage kunnen leveren aan het project.

2. Projectplan en contract  
We maken een projectplan en overeenkomst met daarin de doelen, activiteiten, risico’s en verantwoordelijkheden van NDI en onze lokale partner. 

3. Uitvoering en monitoring 
Als de financiering rond is, dan kunnen we van start! We bespreken regelmatig met onze partnerorganisaties hoe het project loopt én gaan er zelf op bezoek. 

 

4. Rapportage en Evaluatie 
Is het project afgerond? Dan evalueren we met elkaar hoe het is gegaan. Wat ging er goed en wat kan in de toekomst beter? Dat legt onze lokale partnerorganisatie – eventueel met onze ondersteuning – vast in een rapportage inclusief financiële verantwoording. 

Samenwerking

Samen bereik je altijd meer. Daarom vinden wij samenwerking enorm belangrijk. We werken dan ook zowel in Albanië en Kosovo als hier in Nederland altijd samen met andere organisaties, kerken en ondernemers.