Bestuur

Bestuur

Bestuursleden

Paul de Lange

Oprichter en bestuursvoorzitter

Paul Matla

Penningmeester

Marianne van Veldhuizen

Secretaris

Marijke Veldhoen

Bestuurslid

Frits van Triest

Bestuurslids

Medewerkers kantoor

Rolinka Everaars

Officemanager

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden van New Day Impact ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. Incidenteel kan er gebruikgemaakt worden van een onkostenvergoeding. De hoogte daarvan is terug te vinden in ons jaarverslag.