Beleidsplan

New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een Christelijke identiteit. New Day Impact ontwikkelt structureel en duurzaam op het gebied van zorg, welzijn of educatie.

We streven ernaar om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties leggen een vraag of project aan ons voor. New Day Impact wil graag dat zij zoveel mogelijk hun eigen gaven en talenten inzetten en ontwikkelen bij het uitvoeren van projecten.

New Day Impact brengt daarnaast mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. New Day Impact ondersteunt reisinitiatieven die ten doel hebben eigen gaven en talenten in te zetten t.b.v. humanitaire hulp, bijv. in de bouw, gezondheidszorg of welzijnswerk. Zelf daadwerkelijk betrokken zijn heeft veel impact. Het verandert de kijk op de eigen leefsituatie en geeft zicht op wat armoede eigenlijk betekent. Het daagt uit om blijvend te werken aan bestrijding van onrecht.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn bewogenheid met mensen in nood, betrouwbaarheid van onze organisatie, enthousiasme en slagvaardigheid. Ook hechten we veel waarde aan een “wij” gevoel. New Day Impact is een actieve organisatie die snel schakelt en inspringt op hulpvragen.

Doelstellingen

De visie, missie en kernwaarden vertaald in doelstellingen:

  1. We willen armoede en onrecht tegengaan vanuit een de Bijbelse opdracht om God en onze naaste te dienen.
  2. We stellen ons ten doel om jaarlijks projecten van een lokale partnerorganisatie in een ontwikkelingsland op het gebied van zorg, welzijn of educatie financieel te ondersteunen, begeleiden, afronden en evalueren.
  3. We willen in Nederland op regionaal niveau een plaats verwerven als een evenwichtige, doortastende organisatie op het gebied van ontwikkelingswerk.
  4. We willen anderen uitdagen en oproepen om met ons mee te doen door ons financieel en/of als vrijwilliger te steunen. Hierbij kunnen eigen gaven en talenten worden ingezet.

New Day Impact is partner van Mondial Apeldoorn, een platform voor Apeldoornse stichtingen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding als gevolg van klimaatverandering en oorlog.