Wie we zijn

Visie

New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een Christelijke identiteit. New Day Impact ontwikkelt structureel en duurzaam op het gebied van zorg, welzijn of educatie. We streven ernaar om zelfstandig-heid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties leggen een vraag/project aan ons voor. New Day Impact wil graag dat zij zoveel mogelijk hun eigen gaven en talenten inzetten en ontwikkelen bij het uitvoeren van projecten.

New Day Impact brengt daarnaast mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. New Day Impact ondersteunt reisinitiatieven die ten doel hebben eigen gaven en talenten in te zetten t.b.v. humanitaire hulp, bijv. in de bouw, gezondheidszorg of welzijnswerk. Zelf daadwerkelijk betrokken zijn heeft veel impact. Het verandert de kijk op de eigen leefsituatie en geeft zicht op wat armoede eigenlijk betekent. Het daagt uit om blijvend te werken aan bestrijding van onrecht.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn bewogenheid met mensen in nood, betrouwbaarheid van onze organisatie, enthousiasme en slagvaardigheid. Ook hechten we veel waarde aan een “wij” gevoel. New Day Impact is geen logge organisatie maar een vertaling van onze Bijbelse opdracht (Matt.25).

New Day Impact is aangesloten bij Stichting Mondial – Apeldoorn, het Apeldoorns Platform voor Ontwikkelingssamenwerking