Geitenproject – Peje

In Peje, Kosovo, werken we samen met Pastor Gani en zijn team, waaronder het Nederlandse echtpaar Rik en Machteld Lubbers. In januari 2015 hebben we voor het eerst gebrainstormd over de mogelijkheden om een geitenboerderij op te zetten waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor families in nood in Peje.  Intussen isde grote geitenstal helemaal klaar en lopen de eerste 100 geiten vrolijk rond! Momenteel wordt gewerkt aan investeringen voor melkmachines, koelingen en andere materialen.

Op de boerderij komt tenminste één arbeidsplaats: heel kostbaar in een stad waar 70 % van de bevolking werkloos is. Daarnaast zijn er straks inkomsten vanuit melk- en kaasproductie. Geitenmelk levert meer op dan koeienmelk. Een deel van de melk en de jonge geiten worden weggegeven aan gezinnen in nood. Ook een groot deel van opbrengst komt ten goede aan de zorg voor armen. De overheid in Peje ondersteunt het houden van geiten in het kader van ontwikkeling: voor elke geit krijgt de eigenaar ongeveer 10 € per maand. Een mooie steun in de rug voor dit project!

New Day Impact werkt bij dit project samen met de Jachtlaankerk in Apeldoorn die geld inzamelt en meedenkt over de uitvoering. Ook de “NDI Goatrunners” hebben een grote steen bijgedragen. Zij liepen de grote kudde bij elkaar tijdens de Midwintermarathon in Apeldoorn.

New Day Impact

Voor dit project is €50.000 nodig. Doneer nu uw bijdrage en help mee aan een betere toekomst voor de mensen in Kosovo.

€ 20340 € 50000

Praktisch

Behalve geld zijn er ook nog een aantal praktische dingen nodig. Kan jij ons hiermee helpen? Neem dan contact met ons op.

  • 30 geiten
  • 15 zakken cement
  • 1.500 kruiskopschroeven
  • 1 zaag

Neem contact op