Bestuur

BESTUURSSAMENSTELLING

Paul de Lange

Voorzitter

Paul Matla

Penningmeester

Marianne van Veldhuizen

Secretaris

Marijke Veldhoen

Bestuurslid

Frits van Triest

Bestuurslid

MEDEWERKERS KANTOOR

Rolinka Everaars

Officemanager

Beloningsbeleid van de leden die het beleid bepalen

Bestuursleden van New Day Impact ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten, zoals declaraties van gemaakte reiskosten.