Bestuur

BESTUURSSAMENSTELLING

“Mijn droom: mensen inspireren in alles wat ik doe”

Paul de Lange, oprichter en bestuursvoorzitter

De eerste keer in Albanië was ik enorm aangedaan door de armoede. Het liet me niet meer los. En ik ben in een jaar tijd zo’n vier keer die kant op gegaan. Toen mijn vrouw zich hardop afvroeg wat we aan al die ellende konden doen, zei ik ‘als we nou voor één gezin een huisje bouwen.’ Dat eerste huisje – wat we afbouwden en schilderden met een jongerengroep – werd al snel gevolgd door de bouw van een school en de officiële oprichting van NDI. Ondertussen ben ik er 70 keer geweest en zie ik het immense langetermijneffect van onze hulp.

We begonnen klein en het werd steeds groter. Kijk, ik ben nog geen schim van Jezus, maar ik wil wel zoveel mogelijk op Hem lijken en mensen inspireren met wat ik doe. Zo hoop ik dat we een beweging worden die mensen aansteekt om anderen te helpen en te dienen!

Oprichter en bestuursvoorzitter sinds 2009

“Ik wil recht doen aan situaties waar onrecht is”

Paul Matla - penningmeester

Als NDI brengen we – vanuit vriendschap, geloof en intrinsieke motivatie – recht in onrechtvaardige situaties. Vooral schrijnende situaties waarin de kinderen onschuldig slachtoffer zijn raken mij. Zo zet ik me al vier jaar in voor een jongetje dat een oogoperatie nodig heeft. De overheid is te corrupt, hulpverlening stokt en zelfs zijn ouders doen niet alles wat ze kunnen. Soms heb ik de neiging om het op te geven, maar het jochie kan zelf niks aan de situatie doen en wie komt er anders voor hem op?

Ik wil mensen – en met name jongeren – in beweging zetten om verder te kijken dan hun eigen perspectief. Als je in Nederland bent geboren, heb je zoveel kansen, maar kijk eens wat er nog meer in de wereld gebeurt. Wat kun je daaraan doen? Wat kan jouw bijdrage zijn? Daarvoor hoef je niet per se naar Albanië. In beweging komen, en oog hebben voor anderen kan overal!

Penningmeester en bestuurslid sinds 2015

Mensen voelen zich weer gezien en waardevol: daar wil ik aan bijdragen”

Marianne van Veldhuizen - secretaris

Ik geniet van alle aspecten van ons werk. Van projecten plannen en PR tot fondsenwerving en groepsreizen. Maar het mooiste vind ik toch echt het contact met de mensen in de projectlanden. Met de partnerorganisaties, de gezinnen die een nieuw huis, nieuwe koe of geit krijgen en de vrouwen in Bitaj.

Deze vrouwen vertelden me dat hun leven veranderd is sinds New Day Impact – via een partnerorganisatie – in hun dorp terecht is gekomen. Ze vertelden dat ze zich weer gezien en waardevol voelen. Ze durven weer in de spiegel te kijken en zijn weer trots op hun huis, hun dorp en vooral ook op hun eigen ontwikkeling. Enorm bijzonder! Ik ben dankbaar dat ik daar een bijdrage aan mocht leveren. En ik hoop dat we nog veel meer bereiken, zoals via onderwijsprojecten omdat ik echt geloof in educatie als fundament van blijvende verandering!

Secretaris en bestuurslid sinds 2009

“Een olievlek van ‘omzien naar elkaar’ verspreiden.”

Marijke Veldhoen - bestuurslid

Binnen Europa, op slechts 2.000 kilometer afstand, leven mensen in zulke andere, moeilijke omstandigheden.  Soms lijkt ons werk een druppel op de gloeiende plaat. Maar als je die gloeiende plaat bent, maakt één druppel een groot verschil.

De hands-on, actieve en sprankelende manier van aanpakken die NDI zo kenmerkt, werkte ook voor mij heel aanstekelijk. Ik ben twee jaar directeur geweest en nu mag ik me als bestuurslid inzetten! We willen iedereen de kans geven om ook mee te doen of mee te gaan. Je kunt op zoveel manieren je talenten inzetten en een steentje bijdragen. Ik hoop dat we zo met elkaar een olievlek van ‘omzien naar elkaar’ verspreiden. Want als we samenwerken, bereiken we altijd meer!

Bestuurslid sinds 2019

“Ik wil uitreiken naar mensen met minder kansen in Europa.”

Frits van Triest - bestuurslid

De nood in Europa – die eigenlijk heel dichtbij is – en onze overvloed in Nederland lijken twee verschillende werelden. Als NDI brengen we die werelden bij elkaar en daar draag ik graag aan bij.

Onlangs hielpen we een gezin met een gehandicapt kind. Een situatie die me extra raakte omdat een van onze dochters ook een beperking heeft. Ik weet welke impact zoiets heeft op een gezin. Maar deze mensen leven ook nog eens in slechtere, eenzame omstandigheden. Bij onze eerste bezoeken kregen we totaal geen contact met dit jongetje. Maar toen we de laatste keer weggingen, stond hij in de deuropening en gaf ons allemaal een hand. Letterlijk zien dat zo’n jongen groeit in kwaliteit van leven, dat is waar ik dit werk als bestuurslid voor doe!

Bestuurslid sinds 2019

MEDEWERKERS KANTOOR

“Samen zetten we ons in voor betere leefomstandigheden in Albanië en Kosovo”

Rolinka Everaars - officemanager

Ik ben al vanaf het begin als vrijwilliger bij New Day Impact betrokken en sinds 2019 werk ik als officemanager op kantoor en maak ik al het moois van dichtbij mee.

Onze partners op de Balkan brengen ons altijd naar mensen die in een uitzichtloze situatie leven. Ik vind het gaaf dat we ons inzetten om leefomstandigheden te verbeteren in Albanië en Kosovo waar nog zoveel kansenongelijkheid is. Daar is vaak geen uitkering of bijstand van de overheid, zoals in Nederland. Maar niet alleen onze financiële of materiële hulp betekent veel. Juist het feit dat mensen gezien worden en dat we naar ze luisteren maakt voor hen een groot verschil. Het raakt me steeds weer, dat onze bezoeken zoveel voor hen betekenen. Ik hoop dan ook dat er nog veel meer mensen in beweging komen en zich inzetten voor deze kansarme bevolking.

Officemanager sinds 2019

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden van New Day Impact ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. Incidenteel kan er gebruikgemaakt worden van een onkostenvergoeding. De hoogte daarvan is terug te vinden in ons jaarverslag.