Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Paul de Lange

Getrouwd en vader van 3 jongens – Directeur van Intrapec Verpakkingen B.V.


In 2008 zijn mijn ogen echt opengegaan voor de nood van de mensen op deze wereld. Het verlangen om hier, samen met een geweldig bestuur, iets aan te doen ontstond voor mij persoonlijk in Albanië; een land dat pas in 1991 open ging na een periode van  heftige dictatuur. Sindsdien zijn we tientalen malen in Albanië geweest en in Brazilië. We hebben inmiddels, samen met geweldige vrijwilligers, huizen mogen bouwen, een school, een gemeenschapscentrum, dorpshuis en een geitenboerderij. Daarnaast hebben we de capaciteiten van vele mensen mogen vergroten door een koeienproject te starten, een naaimachine project en zijn vele jonge leiders door de jaren heen toegerust om zelf in beweging te komen. Geweldig om binnen onze Christelijke identiteit “New Day Impact” te mogen maken en machtig om dit met een steeds groter “leger”  te mogen doen!

Bestuurslid Marianne van Veldhuizen

Getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen – Werkzaam als docent bij het ROC Aventus

Een aantal jaren ben ik werkzaam geweest voor New Day Impact, maar twee jaar gelden heb ik het stokje overgedragen. Nu ben ik weer terug op mijn “oude nest” bij ROC Aventus als docent bij de Entreeschool. Ik ben blij dat ik nog wel deel uitmaak van het bestuur van New Day Impact. Als bestuur zijn we een vriendenclub, een hele dynamische, krachtige groep, aangevuld met een aantal super vrijwilligers.
Mijn passie voor mensen komt helemaal tot zijn recht als ik in Albanië en Kosovo ben. Ik heb veel reizen met vrijwilligers begeleid en trainingen gegeven en de relaties die daardoor zijn ontstaan zijn heel erg waardevol!

 

Bestuurslid Frits van Triest

Getrouwd en vader voor 5 kinderen, eigenaar interieurzaak.

In 2018 ging ik met Paul en Christine met een  jongerengroep voor het eerst naar Albanië en Kosovo. Op meerdere werelddelen heb ik armoede ontmoet, maar toch raakte het me diep, dat zó dichtbij mensen in zulke omstandigheden leven, kinderen in armoede opgroeien en een land zo weinig perspectief lijkt te hebben.

Ik word enthousiast van de tweeledige beweging die NDI wil maken, door enerzijds oog te hebben voor mensen in nood  en anderzijds het ondersteunen van reisinitiatieven om met de inzet van eigen gaven en talenten mensen in beweging te brengen om zelf in actie te komen voor de nood van de wereld om hen heen.

Naast mijn eigen ondernemerschap scherpt het mij, om vanuit mijn liefde voor Jezus, mij met hart en handen in te zetten tegen onrecht en armoede. Het spiegelt me en maakt me bewust van de rijkdom waarin ikzelf en mijn gezin mag opgroeien.

 

Penningmeester Paul Matla

Getrouwd, vader van 3 zonen – Werkzaam als docent. 

Paul MatlaKort nadat wij als gezin naar Apeldoorn zijn verhuisd, werd ik in 2009 meegevraagd voor een reis naar Albanië. Er gingen 30 jongeren naar Albanië om daar hun talenten in te zetten. De mensen daar helpen en en de jongeren begeleiden en coachen? Ja, dat doe ik!

Sinds die reis naar Albanië ben ik vrijwilliger gebleven bij de stichting New Day Impact. Ik heb mogen zien en ervaren dat zowel het bestuur als de vele vrijwilligers vanuit hun hart, hard werken en zich met passie inzetten om armoede en onrecht tegen te gaan en onze medemens te helpen. Of je nu scholier, ondernemer, productiemedewerker, secretaresse of docent bent: Een ieder kan verschil maken, een verandering teweeg brengen. Dat vind ik mooi!!

 

Bestuurslid Marijke Veldhoen

Getrouwd en moeder van 3 dochters – werkzaam bij Klein Optiek
 
Als sponsor waren we al betrokken, maar in 2017 werd ik gevraagd voor een nieuw avontuur. Directeur zijn van een mooie stichting met ambitieuze doelen en knotsgekke evenementen. Mijn eerste reis naar Albanië en Kosovo in 2018 maakte de nood nog zoveel meer tastbaarder en concreter. 
                                                                                                      
 
Oost-Europa is relatief zo dichtbij. Toch hebben veel mensen het moeilijk en voelt het bijzonder om met New Day Impact het perspectief van mensen te veranderen. Het is fijn om dat met betrokken ondernemers en vrijwilligers samen te doen. Om dan niet te spreken van een geweldig bestuur, zoveel energie, inzet en passie! 
 
Sinds de zomer van 2019 worden de werkzaamheden op het NDI kantoor uitgevoerd door een officemanager en ben ik gaan werken bij een zorgverzekeraar. Ik ben ontzettend blij dat ik betrokken mag blijven als bestuurslid. Het werk, de projecten en bovenal de mensen wil ik niet loslaten. 
 
 
Beloningsbeleid van de leden die het beleid bepalen

Bestuursleden van New Day Impact ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten, zoals declaraties van gemaakte reiskosten.