Eerste schop in de grond!

augustus 22, 2017 1:49 pm

NDI bestuurslid en projectleider Paul Matla was midden augustus in Kosovo want in Gjakova ging officieel de eerste schop in de grond. De start van de bouw van de zes huizen voor families die sinds de Kosovo-oorlog in barakken wonen. Een bijzonder moment waar door de gemeente Gjakova veel aandacht aan was besteed. Onze partner en pastor Jeton Sokoli die de families met zijn kerk begeleidt mocht de eerste schop in de grond zetten. Er werd gespeeched en de banner met bouwtekening werd onthuld. Paul werd geïnterviewd door de nationale televisie en dit is intussen uitgezonden. Een aantal families voor wie wordt gebouwd was er uiteraard bij. Ze kunnen nog nauwelijks geloven dat na 18 jaar een eind komt aan hun barre leefomstandigheden! Gemeentesecretaris Armend Vokshi sprak namens de gemeente Gjakova en ook aannemer Uran van Arc Project nam het woord.
Geweldige dagen in Kosovo! Het project geitenboerderij krijgt steeds meer vorm en binnen afzienbare tijd staan er zes huizen voor families in nood. Mooi werk, we zijn heel dankbaar voor deze ontwikkelingen!