Geitenproject – Peje

In 2017 hebben we met ‘vereende krachten’ een geitenboerderij in Kosovo gerealiseerd. Op een prachtige plek, in de bergen boven Peje, vind je nu een succesvolle geitenboerderij! Hieronder nemen we je mee in het ontstaan én het wel en wee van de geitenboerderij door de jaren heen.

 

Hoe het begon

De realisatie van de geitenboerderij zoals die er nu is, komt voort uit een brainstorm met Pastor Ganis, Esat Kica en Rik en Machteld Lubbers, woonachtig in Peje, Kosovo. In deze omgeving is 70% van de bevolking werkloos. Onze droom was dat de boerderij arbeidsplaatsen zou opleveren. En inkomsten geeft vanuit de melk- en kaasproductie. We werkten bij dit project samen met de Jachtlaankerk in Apeldoorn die geld inzamelde en meedacht over de uitvoering. Ook de ‘NDI Goatrunners’ hebben een grote steen bijgedragen. Zij liepen in 2017 namelijk de grote kudde bij elkaar tijdens de Midwintermarathon in Apeldoorn.


De opening!

In oktober 2017 werd de grote geitenboerderij in Peje geopend. Geiten hebben minder grasland nodig dan bijvoorbeeld koeien en kunnen de bergen ingaan om daar te grazen. De overheid in Peje ondersteunt het houden van geiten in het kader van ontwikkeling: voor elke geit krijgt de eigenaar ongeveer € 10,- per maand. Een mooie steun in de rug voor dit project! De opbrengst van de boerderij is bestemd voor de mensen in nood in en rond de stad. Dit kan door het uitdelen van melk en kaas, maar ook door de opbrengst van de verkoop van verschillende producten. Het draaiende houden van de geitenboerderij vraagt om inzet van de lokale bevolking. Het biedt momenteel aan twee mensen werkgelegenheid.


2018: geitenziekte

Bij de start van de geitenboerderij in 2017 waren er 150 geiten onder leiding van geitenboer Esat Kica. In de winter van 2017/2018 is het aantal geiten helaas verminderd door een geitenziekte. Ook was het lastig voor Esat om een goede herder te vinden die de boerderij opgeruimd en productief houdt. Gelukkig is het gelukt om in de zomer van 2018 een goede herder te vinden en gaat het goed met de geiten. Ze staan in de winter meer op stal omdat veel van hen dan in blijde verwachting zijn!


2019: 70 jonge geitjes

Na de geboorte van meer dan 70 jonge geitjes in het voorjaar van 2019, is ook de melkproductie weer op gang gekomen. Dit gaf de mogelijkheid om inkomsten te genereren. Zo kon de boerderij zichzelf bedruipen en was er geld om het salaris aan geitenhoeder Sadrija te betalen. Ook konden investeringen in hooi en concentraatvoer voor de winter worden gedaan. Er is voor meer dan € 7.000,- omgezet. Dit is nog niet wat we willen, maar langzamerhand gaan we naar positieve cijfers en worden de doelstellingen verwezenlijkt.


April 2020: Corona

Ook in Peje heeft het Corona-virus toegeslagen. Er is sprake van een volledige lockdown. Esat en Sadrija zijn op dit moment nog gezond en verzorgen de dieren en de boerderij goed. Ondanks de geboorte van weer meer dan 70 jonge geitjes, ziet het er op dit moment voor het seizoen niet goed uit. De melk kan namelijk niet verkocht en getransporteerd worden. Er lijken hierdoor geen opbrengsten binnen te komen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de melk uit te delen aan hen die het nodig hebben, juist in deze moeilijke periode. Dat zou geweldig zijn!


2024: op bezoek

Na een paar moeilijke jaren, onder meer door corona, zien we tijdens onze bestuursreis een bloeiende geitenboerderij. De eerste jonge geitjes van het jaar zijn al geboren – die we natuurlijk hebben geknuffeld – en er zullen er nog heel wat volgen. Esat neemt de geiten regelmatig mee de bergen in. Heel mooi om een ‘gezonde’ geitenboerderij te zien die zowel zuivel als werkgelegenheid oplevert. Wat een zegen is dit project voor de omgeving!