Family Care

Een koe, een geit, leermiddelen, collegegeld of boodschappen – allemaal zaken die veel verschil maken voor gezinnen in Albanië en Kosovo, maar die ze lang niet altijd zelf kunnen betalen. Via Family Care projecten ondersteunen we deze gezinnen.

Op deze manier helpen we al jaren een aantal mensen en families in Albanië en Kosovo. Vanuit bewogenheid én om armoede en onrecht tegen te gaan. De Family Care projecten ontstaan op meerdere manieren. Soms benadert een van onze partners ons met een specifieke situatie van een gezin en vraagt of wij daarin iets kunnen betekenen. Andere Family Care projecten zijn voortgekomen uit een van onze reizen. Bijvoorbeeld doordat deelnemers een persoonlijke band opbouwen met gezinnen die ze ontmoeten en die ze graag blijvend willen ondersteunen.

 

Partners

Samen met onze lokale partners wordt per situatie bekeken wat de behoeften zijn van de betreffende familie en wat het meest helpend is. Ondersteuning bij basisvoorzieningen is belangrijk, maar soms is het nog beter om een werkervaringsplek voor vader te regelen of om het schoolgeld van een van de kinderen te betalen – zodat onze ondersteuning écht bijdraagt aan een betere toekomst van een gezin. 

 

De contacten lopen altijd via betrouwbare partners in onze projectlanden. De donaties gaan via NDI naar onze partners, wat betekent dat mensen nooit rechtstreeks van NDI financiële ondersteuning ontvangen.

 

 

 

Help jij mee? Doneer aan ons Family Care project

 

Bekijk onze andere projecten