Community Center Lushnje

Pastor Sajmir en zijn vrouw Irma hebben in Lushnje zo’n actieve kerkgemeenschap opgebouwd, dat ze uit hun pand zijn gegroeid. Samen met Sajmir, Irma, de stichting Hoop voor Albanië en Mozaik Church in Noorwegen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe plek. En dat is gelukt! Een gebouw van drie verdiepingen met voldoende ruimte en mogelijkheden voor de kerkdiensten en alle activiteiten. Mits, er grondig verbouwd wordt…

Sajmir en Irma: stabiele NDI-partner en rolmodel voor Romajongeren

Sajmir en vrouw Irma zijn al jarenlang partners van NDI. Ze dienen de plaatselijke Romagemeenschap sinds 2016 in de Mozaik Church in Lushnje. Dit bevlogen stel is toegewijd aan God en zet zich ten volle in voor de ondersteuning van de plaatselijke bevolking. Zo bieden ze ondersteuning aan de sociaal kwetsbare gezinnen door voorlichting en coaching. En geven ze dagelijks bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen.

Sajmir en Irma, beiden zelf Roma, zijn een rolmodel voor de jongeren in hun omgeving door hun positieve levenshouding. En doordat ze beiden een universitaire opleiding konden volgen wat – zeker voor vrouwen – onder de Roma uitzonderlijk is.

“Wij geloven dat onderwijs levens van kinderen kan veranderen – net als bij onszelf”

Sajmir, pastor Mozaik Church 

Over de Roma in Albanië

De Roma in Albanië worden gediscrimineerd en buitengesloten en leven veelal in een sociaal isolement. Ze behoren tot de allerarmsten in het land. Veel van de Roma hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of goede huisvesting. Onderwijs zou dé manier zijn om te ontsnappen aan armoede en criminaliteit. Maar door hoog analfabetisme, slechte wegen naar school, racisme en pestgedrag is het schoolbezoek onder de Romakinderen laag. En de kinderen die wel regelmatig naar school gaan, lopen erg achter doordat ze weinig aandacht van leerkrachten krijgen. En de ouders, die vaak zelf niet kunnen lezen of schrijven, kunnen hen niet helpen met hun huiswerk. Reden genoeg voor Sajmir en Irma en de Mozaik Church om zich extra in te zetten voor de toekomst van deze kinderen.   

 

Actieve en betrokken gemeenschap bij Mozaik

Sajmir en Irma willen Romakinderen motiveren om toch naar school te gaan door hen te ondersteunen bij hun huiswerk, door rugzakken en schoolmaterialen uit te delen en door het bieden van naschoolse opvang. Maar dat is slechts een deel van de activiteiten die plaatsvinden in de kerk.  

 

Wat gebeurt er zoal in de Mozaik Church?  

  • Wekelijkse kerksamenkomsten   
  • Onderwijsproject met naschoolse programma’s  
  • Muziektraining   
  • Medische hulp en zorg   
  • Diaconale bediening   
  • Kindertherapie