Houd een collecte

NDI investeert in duurzame verandering in het leven van mensen in Albanië en Kosovo. Wil je de opbrengst van een collecte voor het werk van New Day Impact bestemmen? Dat is een krachtige bijdrage! Graag komen wij dan ook iets vertellen over onze projecten, of we kunnen materiaal beschikbaar stellen. 

 

Collecteopbrengst overmaken? 

  • Je kunt jullie collecteopbrengst rechtstreeks overmaken naar ons rekeningnummer
    NL68 RABO 0155 6585 14 t.n.v. Stichting New Day Impact te Apeldoorn

Collecteren voor een specifiek project?

Laat het ons weten! Mail naar info@newdayimpact.nl