Brazilie

De positie van de alleenstaande oudere vrouw in Brazilië is kwetsbaar. Ze wordt vaak uitgebuit door officiële instanties en zelfs door de eigen kinderen. Weduwen kunnen snel vereenzamen en buiten de maatschappij komen te staan. Ze worden afhankelijk van familie, maar wat als juist de kinderen een dwingend beroep doen op de beperkte financiën van de bejaarde weduwen?

Als New Day Impact willen we heel graag omkijken naar de ander en de nood in de wereld. We willen ons graag inzetten voor een project in Brazilië dat het welzijn van weduwen verbetert. Onze partnerorganisatie VEM “Viúvas Evangélicas em Missão” (weduwen met een opdracht) wil de kwaliteit van leven verbeteren door middel van sociale activiteiten en versterking van hun fysieke, emotionele en geestelijke gezondheid.   

De VEM organiseert een dagopvang voor zo’n 40 dames tussen de 60 en 90 jaar. In Belo Horizonte worden de vrouwen ’s morgens opgehaald. Ze drinken gezellig samen koffie, krijgen een maaltijd, hebben allerlei activiteiten zoals handenarbeid en bejaardengym en worden indien nodig geholpen met allerlei formulieren (bijvoorbeeld om hun pensioen rond te krijgen). Velen zijn in de loop der jaren helemaal opgebloeid doordat hun eenzaamheid is doorbroken en ze weten dat ze altijd kunnen rekenen op de hulp en begeleiding van de vrijwilligers. 

De dagopvang is belangrijk voor deze vrouwen, echter de huisvesting is onvoldoende nu er slechts één verouderd toilet aanwezig is die niet is aangepast op hulpbehoevenden of rolstoelgebruikers. Voor deze dagopvang wil New Day Impact nieuwe sanitaire faciliteiten realiseren.

In 2014 heeft New Day Impact zich ook ingezet voor een project in Brazilië. Het ging toen om de vervanging van een dak voor kindercentrum Materlandia in Brazilië. Een project dat bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kansarme kinderen en jonge tieners. In samenwerking met BEM (Bem Estar do Menor: “welzijn voor minderbedeelden”) in de Minas Gerais, één van de 26 deelstaten van Brazilië. De BEM werkt vanuit Sabinópolis, 280 kilometer van de hoofdstad Belo Horizonte. Het dak van kindercentrum Materlandia was aan vervanging toe, de asbest in het dak zorgde voor teveel warmte in de zomer en het dak was ook lek. Voor 120 kinderen en jonge tieners is dit kindercentrum van groot belang. Armoede en criminaliteit speelt een grote rol. In het centrum is er vijf dagen per week opvang en krijgen de kinderen dagelijks gezonde voeding en een lekkere douche. Verder wordt er gelet op hun gezondheid en hygiëne, ze mogen naar een goede school, krijgen huiswerkhulp en sport en spel. De kinderen krijgen zo de gelegenheid om zich te ontwikkelen en daarnaast kunnen de moeders op deze manier (ook) aan het werk om inkomsten te verwerven. De leidsters zijn professioneel geschoold. Ook zijn er een kinderarts en twee psychologen verbonden aan het Kindercentrum. In juli 2014 is het dak vervangen. (meer informatie zie jaarverslag 2013).