Bitaj Village Project

Op een uur rijden van de Albanese hoofdstad Tirana ligt het dorpje Bitajeen boerengemeenschap waar zo’n 35 gezinnen wonen, die veelal familie van elkaar zijn. Een bergdorpje – achteraf gelegen en door de wereld vergeten – zo leek het, toen we Bitaj voor het eerst bezochten. Juist hier, in Bitajzijn wij ons werk begonnen. Hier is de basis gelegd voor alle projecten die we sindsdien hebben gedaan in Albanië en in Kosovo.

Van uitzichtloosheid naar HOOP 

Toen we Bitaj ‘ontdekten’ wilden we hier iets doen, vanuit een diepe bewogenheid voor deze Albanese mensen. We wilden hen weer een echt thuis geven, een dak boven hun hoofd, en hen voorzien in de eerste levensbehoefte, zodat zij de draad van het leven weer op konden pakken.  

 

Zo begonnen we met het opknappen van het allereerste huisje – waarna er nog veel huisjes zouden volgen. Huizen die een veilige plek bieden aan gezinnen, die daar zelf geen financiële mogelijkheden voor hadden. In 2010 bouwden we er een degelijk schoolgebouw, voorzien van sanitair en met ruime klaslokalen. En er zijn diverse koeienprojecten gestart voor arme gezinnen, waarmee ze nieuwe mogelijkheden van bestaan kregen.  

 

In 2016 werd het nieuwe dorpshuis, wat tevens de kerk is, opgeleverd. Dit wordt voor velerlei activiteiten ingezet en is inmiddels een belangrijke ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. En mede dankzij de grote inzet van onze partners Alma en ook pastor Berti Dosti uit Lushnje, hebben mannen, vrouwen en kinderen de weg naar de kerk (terug)gevonden! Door de jaren heen zijn er zo veel mooie contacten en persoonlijke relaties ontstaan met de inwoners van Bitaj en ze zijn daar altijd weer heel blij met ‘nje grup Holandeze’. 

  

De kinderen van tóen 
Wanneer we Bitaj tegenwoordig bezoeken, realiseren we ons hoe groot de impact is geweest van al dit werk de afgelopen jaren. In de kerk zien we jongeren die actief bijdragen. Twaalf jaar geleden waren zij de kinderen die naar het schooltje gingen dat we voor hen hadden gebouwd. Nu zijn het jonge mensen die muziek maken in de kerk. Jonge mensen die inmiddels studeren en straks van betekenis zullen zijn in de maatschappij.  

 

De uitzichtloosheid van deze dorpsbewoners is veranderd in HOOP – wat geweldig dat we daaraan konden bijdragen!