Afterschool Project

Voor Romakinderen in Albanië is het niet vanzelfsprekend dat ze een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Onze partner Sajmir Brazhdi organiseert juist voor hen naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd en een veilige plek.

Roma in Albanië: gediscrimineerd en buitengesloten

De Romagemeenschap behoort tot de allerarmste groep mensen in Albanië. Vaak worden ze gediscrimineerd en buitengesloten, waardoor ze in een sociaal isolement leven. De meesten van hen hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en goede huisvesting. Mensen zijn vaak ziek, het analfabetisme is hoog en door de slechte wegen naar scholen en andere voorzieningen is het voor kinderen zeer moeilijk om zich aan de armoede te ontworstelen.

 

Afterschool project

Onderwijs is voor Romakinderen dé manier om te ontsnappen aan een leven vol armoede en criminaliteit. De Mozaik Church in Lushnje wil Romakinderen motiveren om wel naar school te gaan door de kinderen rugtasjes en schoolmaterialen te geven. En vijf dagen in de week is er naschoolse opvang met een volwaardige maaltijd – die ze thuis lang niet altijd krijgen –, lees- en wiskundelessen, hulp bij huiswerk en diverse leuke activiteiten.

 

Wij gunnen de kinderen in Lushnje een kansrijke toekomst! Help je mee?