Afterschool Project

Onze partner Sajmir Brazhdi organiseert voor de Romakinderen in de omgeving van Lushnje naschoolse opvang. Daarmee biedt hij de kinderen een kans om zich te ontwikkelen, wat voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend is.

Roma in Albanië

Albanië is een arm land en er wonen veel Roma-families. De Romagemeenschap behoort tot de allerarmste groep mensen in Albanië. Vaak worden ze gediscrimineerd en buitengesloten en leven hierdoor in een sociaal isolement. Weinigen van hen hebben toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en goede huisvesting. Hierdoor is ruim veertig procent van de mensen ziek. Door de slechte wegen naar scholen en andere voorzieningen en doordat veel mensen analfabeet zijn, is het voor kinderen zeer moeilijk om zich aan de armoede te ontworstelen.
Onderwijs is voor deze doelgroep dé manier om te ontsnappen aan armoede en criminaliteit.

 

After school project

De Mozaik-kerk in Lushnje wil Roma-kinderen ‘over de streep’ helpen om toch naar school te gaan door de kinderen rugtasjes en schoolmaterialen te geven. Daarnaast wordt er naschoolse opvang voor deze groep georganiseerd.
Vijf dagen in de week is er naschoolse opvang met een programma dat bestaat uit lees- en wiskundeklassen, hulp bij huiswerk en diverse leuke activiteiten.
Doordat kinderen dagelijks bij het ‘After school’ project van Mozaik komen, krijgen zij ook een volwaardige maaltijd binnen, wat thuis in veel gevallen niet zou gebeuren.

 

New Day Impact draagt de Roma-kinderen een warm hart toe.